שירותי מעבדה וטכנולוגיה

Microscope

שירותים בתחום האנליטי

יצירת שיטות אנליזה לכימות חומרי גלם/ חומרי תשמורת/ חומרים אורגנים ואנאורגניים,

שירותי וולידציה לשיטות כימיה רטובה, כרומטוגרפיה וביוכימיה של בדיקות מעבדה.

כולל ייעול שיטות ניטור מולקולריות.

ייעוץ מדעי

תשתית מעבדתית, חומרי גלם ותשתית מים- ציוד הכרחי עבור מים באיכות אנליטית ו/או מים המיועדים לתהליכי ניקיון במפעל מזון/ פארמה.

.שירותי ניקיון ואסטרטגיה אספטית במעבדה או אזורי סיכון מוגדרים

ייעול תהליכים ורגולציה

ניטור סביבתי ואישי

חדרים נקיים, ציוד, התנהגות ופרקטיקה

אסטרטגיה של התנהלות בסביבה א-ספטית 

פרקטיקום בסביבה מיקרוביולוגית: ניטור אזורי עבודה, התנהגות ויצירת פרוטוקולים.

רגולציה חדשה- EU GMP- Annex 1 ותהליכי ייצור נקיים.

רגולציה- עמידה בתקני משרד הבריאות ועמידה בניקיון מפעל ע"מ לשמר רשיון יצרן.

מעבדה מיקרוביולוגית- שיטות אנליזה, תהליכים בארגון.

 

ניטור סביבתי: 

שירותי הסמכת חדר נקי

שירותי ניטור זיהומים מיקרוביולוגים

שירותי וולידציה של סטריליות

ציוד למעבדות וציוד ניטור סביבתי