top of page
shutterstock_175896053.jpg

Eaton's Begerow הינה חברה גרמנית מובילה ליישומי סינון. היא מפתחת, מייצרת ומספקת מגוון רחב של יישומי סינון נוזלים לתעשיית המזון, השתייה, הכימיה, הקוסמטיקה, הפרמצבטיקה והביוטכנולוגיה, כגון:

דפי סינון עומק-

סדרת Becopad – סדרה פטנטית של דפי סינון המכילים צלולוז בלבד.

סדרת Beco– דפי סינון המכילים צלולוז ואדמה דיאטומית

 

סננים לנטיקולריים (מודולים) -

סדרת R+ - מודולים המכילים צלולוז בלבד, עמידים ללחצים גבוהים ואפשרים שטיפה יעילה לאחור. ניתן לשמרם כשבועיים בבית הסינון.

מודולים עם מדיה המכילה צלולוז בלבד.

מודולים עם מדיה המכילה צלולוז ואדמה דיאטומית.

מודולים עם פחם פעיל להורדת צבע, טעמי לוואי לא רצויים.

 

סנני קרטרידג' –

סנני עומק – בעלי שטח סינון גדול, מאפשרים שטיפה לאחור, עמידים לשטיפה בעזרת כימיקלים, ניתן לשמרם בבית הסינון.

סנני ממברנה – עם דגמים ספציפיים לתעשיית היין, המים וכו'. שטח סינון גדול עמידים לשטיפה בעזרת כימיקלים, מאושרים לבדיקת שלמות ממברנה.

 

מבחני שלמות ממברנה –

בודקים אוטומטיים וחצי אוטומטיים לשלמות ממברנה. מערכות פתוחות - פרמטרים למילוי ע"י הלקוח המאפשרות, לבדוק ממברנות שונות.

 

מערכות סינון - מערכות פתוחות או סגורות לסינון בעזרת דפי סינון, קארטרידג'ים או מודולים.

 

ובנוסף –

מוצרים לטיפול במשקאות/ייצוב - מסנני מעבדה, עזרי סינון סיליקה סול - לשיפור הסינון ולהצללה, סיליקה ג'ל - ייצוב החלבונים ומניעת עכירות עתידית.

מוצרים להארכת חיי מדף - ג'לטין, בנטוניט, סיליקה סול, חלבונים מהצומח, פחם פעיל לתיקון צבע או פרופיל ארומטי.

לקבלת פרטים נוספים, לחץ כאן

EATON BEGEROW

דוא"ל

כתובת

רחוב הדקל 22

מושב חרב לאת

עמק חפר

ת.ד. 133

מיקוד 3886000

טלפון:

050-7-804020

079-6953791

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Whatsapp
bottom of page